İşyeri hekimliği mevzuatı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan son düzenlemeler doğrultusunda, elli ve üzeri işçi çalışturan her işyerinde bir adet işyeri hekimi ve bir tane de iş güvenliği uzmanı bulundurulması zorunlu hale getirildi. Bu zorunluluk iş güvenliği mevzuatı ile de belirtilmiştir. Türkiye’deki tıp fakültelerinden mezun olmuş diplomalı hekimler, ya da yurtdışındaki tıp fakültelerinden mezun olmuş ve denklik belgesini almış hekimler, işyeri hekimi olabilme hakkında sahiptirler. Ancak iş güvenliği mevzuatı uyarınca bu konuda uzman eğitim sunan kurumlarda özel bir de eğitim almaları gerekmektedir.

İşyeri hekimi olmak için alınması gereken işyeri hekimliği kursu toplamda 220 saat sürmektedir. Bu eğitimin süresi işyeri hekimliği mevzuatına uygun olarak yapılmak zorundadır. Zaten içerik ve müfredat da yine bakanlıkça belirlenmiş ve tüzük tarafından da düzenlenmiştir. Söz konusu eğitim 90 saat örgün, 90 saat de uzaktan olarak gerçekleştirilir. 40 saat ise pratik eğitim verilmektedir. Yani staj eğitimi de müfredata dahildir ve işyeri hekimi bulunduran bir işyerinde gerçekleştirilmelidir.
isyeri-hekimi
27 Kasım 2010 Tarihli ve 27768 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik” işyer hekimliği eğitiminin içeriğini ve de işyeri hekimliği ile ilgili her türlü yasal mevzuatı açıklar.

Madde 30’a göre; “Bakanlık tarafından belirlenen eğitim programları teorik ve uygulamalı olmalıdır. Eğitim iki bölümden oluşur. Eğitim süreleri 90 + 90 teorik kısım yani 180 saat ve uygulamalı kısım 40 saattir. İşyeri hekimliği eğitimi toplamda 220 saatten az olamaz.90 saatten fazlası uzaktan uygulanamaz. Staj işyeri hekimi bulunan bir işyerinde ve bu işyeri hekiminin gözetiminde yapılmalıdır. İşyeri hekimleri, işyeri hekimliği sertifikalarını elde ettikten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitimlerini ve belgelerini yenileyeceklerdir. Yenileme eğitiminin süresi 30 saatten az olamaz.”
Bu eğitimi uygun şekilde alan, ardından sertifikasını elde eden ve görev yapmaya hazır her hekim, çeşitli işyerlerine işyeri hekimlik başvurusu yapabilirler. Sertifikası olmayan tıp doktorları, işyeri hekimliği yapamazlar. Çünkü bu doktorlar işyeri kazaları, meslek hastalıkları ve işyerinde oluşabilecek her türlü sağlık durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olmayacaklardır. Zaten işyeri hekimliği kurs sisteminin amacı da budur. İşyeri hekimleri, işçi sağlığı için her türlü olasılığı hesaplayabilecek ve ona göre davranabilecek bir seviyeye ulaştırılırlar.

Leave a Comment